آنتراسیت

زغال سنگ هاي آنتراسيت در آخرين مرحله ي فرآيند زغالي شدن تشکيل مي شوند و دگرگوني بيشتري نسبت به ساير انواع زغال سنگ ها دارند. در اين زغال سنگ ها مقدار کربن حدود 95 درصد، مواد فرار کم، مقدار اکسيژن حدود 3 درصد، مقدار هيدروژن حدود 3 درصد و مقدار رطوبت حدود 5/0 درصد است. زغال سنگ هاي آنتراسيت معمولأ رنگ سياه، حالت توده اي، سخت و شکننده و جلاي نيمه فلزي با شکست صدفي دارند. دست را سياه نمي کنند، زيرا فاقد ماسرال گروه اینرتینیت هستند. زغال سنگ آنتراسيت به عنوان يک سوخت مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد. به سختي و در دماي بالا مشتعل مي شود و در صورت سوختن، شعله ي آبي رنگ و بدونِ دود ايجاد مي کند.

error: حقوق برای \"آب رو پالایش پایدار\" محفوظ است