سپتیک تانک

سپتیک تانک مخزنی کوچکی است که به عنوان یک واحد تصفیه خانه موقت می توان از آن استفاده نمود. فاضلاب با سرعت کم و بطور مداوم وارد مخزن سپتیک تانک می شود، پس از ورود فاضلاب به مخزن مواد معلق در کف مخزن به صورت لجن ته نشین شده که این لجن حاوی میکروارگانیسم های زنده می باشد که توسط باکتری های بی هوازی هضم می شوند و به مواد آبکی و گازی تبدیل می شوند و از مقدار و یا حجم لجن کاسته می شود.
زمان تخلیه لجن سپتیک تانک تقریبا هر 1 سال تا 5 سال یکبار می باشد .( برحسب زمان ماند اولیه)
جهت طراحی و ساخت سپتیک تانک پلی اتیلنی باید بر موارد ذیل توجه داشت:
●طول انباره مستطیل شکل را 2 تا 4 برابر پهنای آن انتخاب می کنند.
●عمق موثر برای انباره باید 1.2 متر باشد،عمق موثر عبارتست از فاصله آزاد فاضلاب تا کف تانک.
●فاصله سطح فاضلاب تا سقف انباره حداقل باید 30 تا 40 سانتی متر باشد.
●ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب معمولا برابر 80 درصد در نظر گرفته می شود.
●میزان تولید فاضلاب با توجه به سرانه مصرف آب و ضریب تبدیل آن به فاضلاب برای زمان ماند 12 تا 15 ساعت(به دلیل عدم حضور پرسنل عملیاتی در طور روز) طراحی می گردد.

محاسن سپتیک تانک
●سرعت اجرا
●به دلیل استقرار در زمین مکانی را اشغال نمی کند.
●هزینه بسیار مناسب
●مقرون به صرفه
●مقاومت بسیار بالا در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی
●مناسب برای دژ و یا زمین هایی که قدرت جذب بسیار کمی دارند و یا مناطقی که سطح آبهای زیرزمینی در آن بالا باشد.

error: حقوق برای \"آب رو پالایش پایدار\" محفوظ است