متابی سولفیت سدیم-SMBS

متابی سولفیت سدیم -سدیم دی سولفیت -SMBSبا فرمولاسیون Na2s2o5 بپودر بلوری به رنگ سفید مایل به زرد است که به عنوان یک عامل ضدعفونی کننده،آنتی اکسیدان و احیاکننده یا نگهدارنده استفاده می شود.
شرکت آب رو پالایش پایدار در زمینه تامین گریدهای مختلف :خوراکی و صنعتی متابی سولفیت سدیم فعالیت دارد.
کارشناسان ما جهت ارائه هرگونه مشاوره و خدمات و نیز ارائه دستورالعمل و مشخصات فنی مواد فوق آماده پاسخگویی می باشند.

کاربرد متابی سولفیت سدیمSMBS:

●صنایع تصفیه آب جهت کلرزدایی آب قبل از ورود به سیستم تصفیه
●صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده
●صنایع عکاسی جهت جلوگیری از اکسیداسیون داروی ظهور
●صنایع نظامی برای تولید TNT
●صنایع لاستیک سازی برای پایدارسازی لاتکس
●صنایع شیمیایی و دارویی
●صنایع چرمسازی جهت آهک زدایی پوست
●صنایع نساجی جهت سفید کننده پشم و دیگر الیاف طبیعی

Technical Specifications
کاربرد
نام محصول
صنایع تصفیه آب جهت کلرزدایی آب قبل از ورود به سیستم تصفیه
صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده●
صنایع عکاسی جهت جلوگیری از اکسیداسیون داروی ظهور●
صنایع نظامی برای تولید TNT●
صنایع لاستیک سازی برای پایدارسازی لاتکس●
صنایع شیمیایی و دارویی●
صنایع چرمسازی جهت آهک زدایی پوست●
صنایع نساجی جهت سفید کننده پشم و دیگر الیاف طبیعی●
متابی سولفیت سدیم -گرید خوراکی
صنایع تصفیه آب جهت کلرزدایی آب قبل از ورود به سیستم تصفیه
صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده●
صنایع عکاسی جهت جلوگیری از اکسیداسیون داروی ظهور●
صنایع نظامی برای تولید TNT●
صنایع لاستیک سازی برای پایدارسازی لاتکس●
صنایع شیمیایی و دارویی●
صنایع چرمسازی جهت آهک زدایی پوست●
صنایع نساجی جهت سفید کننده پشم و دیگر الیاف طبیعی●
متابی سولفیت سدیم -گرید صنعتی
error: حقوق برای \"آب رو پالایش پایدار\" محفوظ است