آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت چیست؟

آنتی اسکالانت مواد ضدرسوبی است که جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی ممبران های سیستم های تصفیه آب صنعتی یا RO تزریق می گردد.آب خام ورودی به سیستم های آب شیرین کن RO به دلیل اینکه مملو از نمک های محلول مثل :کربنات کلسیم (CaCO₃)، سولفات کلسیم (CaSO₄)، سولفات باریم (BaSO₄)، و سولفات استرونیوم (SrSO₄) می باشد ،پس از گذشت زمان املاح فوق بر روی ممبران ها رسوب می کنند و باعث گرفتگی می شوند . جهت جلوگیری این رسوبات بر روی ممبران ها نیاز به تزریق به میزان دوز مناسبی آنتی اسکالانت می باشد.
آنتی اسکالانت محلول سازی شده ظرف مدت زمان فقط 24 ساعت باید مصرف گردد.

تزریق آنتی اسکالانت

به طور معمول میزان تزریق آنتی اسکالانت ها حدود 1 – 6 ppm می باشد که در کاتالوگ به طور مشخص قید شده است.مقدار آنتی اسکالانت مناسب را بایستی با آب تصفیه شده رقیق نمود و با دوز مناسب توسط دوزینگ پمپ به داخل سیستم تزریق نمود.
میزان تزریق دوز مناسب آنتی اسکالانت بستگی به عواملی :

● دما
● Ph
● میزان دبی
● آنالیز آب ورودی
● میزان ریکاوری دستگاه
● نوع و آرایش ممبران ها
آنتی اسکالانت ها باتوجه به موارد یاد شده انواع مختلفی دارند .

معایب استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب

● کاهش ظرفیت تولید
● کاهش طول عمر ممبران ها
● تعویض زود هنگام ممبران ها
● افزایش دفعات شستشو ممبران ها
● بالارفتن فشار پمپ و کاهش طول عمر آن
●و …

error: حقوق برای \"آب رو پالایش پایدار\" محفوظ است