مواد شستشوی ممبران/CIP

گرفتگی ممبران چیست؟

در فرآیند سیستم های تصفیه آب، به دلیل عبور آب ورودی که مملو از آلاینده هایی نظیر:ذرات کلوئیدی،مواد غیرمحلول،مواد معدنی و … می باشند ازممبران ها با گذشت زمان باعث گرفتگی ممبران می شوند.
شستشوی ممبران ها در آب شیرین کن اسمز معکوس یعنی Clean In Place که بطور اختصار CIP ، نامیده می شود.
گرچه عوامل رسوبگزار بر پایه کاتیون ها نظیر یون کلسیم ، منیزیم ، آهن وسایر فلزات متداول و همچنین آنیون های سولفات و کربنات ، رسوب های عمومی در ممبران ها می باشند ، لیکن با توجه به نفوذ پساب های صنعتی به آب های سطحی و حضور ترکیبات آلی و برداشت از آب های آلوده ( Intake) برخی ترکیبات غیرمحلول و پیچیده (Complex ) در ممبران ها ایجاد نموده که به با مواد شیمیایی مرسوم قابل شستشوی کامل نمی باشند.
نکته بسیار مهم و قابل توجه در فرآیند CIP آن است که باید دقت داشت کلیه مواد شیمیایی مورد استفاده غیر اکسید کننده و باعث آسیب به ممبران ها نگردد.
لذا کنترل pH و غلظت مواد مورد مصرف در بهینه سازی اثرگزاری بر رسوبات و کاهش اثرات تخریبی بر ممبران و پرشر وسل ها بسیار حائز اهمیت است.
بطور مثال استفاده از مواد قلیایی قوی در CIP باعث آسیب به سطح داخلی پرشر وسل های FRP شده و با از بین بردن ماتریس پلس استز یا اپوکسی سازنده پرشر وسل ها ، الیاف شیشه آزاد شده که خود باعث ایجاد گرفتگی و آسیب به ممبران ها می گردند.
الیاف مذکور در دهانه ممبران ها تجمع یافته و باعث گرفتگی فیلترها می شوند.
گاهی این الیاف به اشتباه به عنوان الیاف تخریب شده فیلتر کارتریج فرض می گردد و با تعویض مدلهای گوناگون فیلتر کارتریج سعی بر رفع این مشکل می نمایند ، چراکه در اغلب موارد ممبران ها از درون پرشروسل ها خارج نمی شوند و این معضل فقط هنگام تعویض ممبرانه ها قابل مشاهده می باشد .
کارشناسان ما جهت ارائه هرگونه مشاوره و خدمات و نیز ارائه دستورالعمل و مشخصات فنی مواد فوق آماده پاسخگویی می باشند.

چه زمانی باید CIPانجام دهیم؟

1-ظرفیت آبدهی دستگاه کاهش یابد.
2- تفاضل فشار آب قبل و بعد از ممبران به بیش از 4-5 بار افزایش یابد.
3-EC به یکباره افزایش یابد.
4-کاهش دفع نمک
5-تغییر 10% تا 15% TDS

نکاتی در مورد انجام عملیات CIP

●مواد شیمیایی شوینده ممبران ها ،در سه نوع پایه اسیدی ، قلیایی و بایوساید-دترجنت ، تضمین کننده شستشو و CIP کامل RO می باشد.که مهمترین آنها پایه اسیدی و قلیایی می باشند و زمانی از بایوساید ها و یا دترجنت استفاده میشود که ممبران دچار رشد باکتری شده باشد.
●در حالت عادی چنانچه سیستم RO بدون هرگونه تغییر حاد پارامترهای فوق در حال بهره برداری باشد ، نیز توصیه میگردد در فاصله زمانی 3 ماه یکبار ، CIP ملایم صورت پذیرد.
●بر اساس منابع شرکت های سازنده ممبران ، مواد شیمیایی جهت CIP پیشنهاد میگردد ، گرچه مواد توصیه شده توانایی شستشوی ممبران ها را دارند لیکن ، مواد مذکور برای آب های نرمال پیشنهاد شده و برای آب هایی با آلودگی های گسترده ممکن است کارایی 100% نداشته باشند.
●استفاده از دو ماده در هر CIP الزامیست و مواد شیمیایی مذکور از نوع ملایم با حداکثر توانایی شستشو و غیر اکسید کننده می باشند.
●غلظت مناسب ، محلول سازی آسان ، عدم نیاز به تنظیم pH در طی عملیات CIP ، ایمنی و بدون خطر برای کاربر از مزایای عمده این دسته مواد شیمیایی می باشد.

دستورالعمل شستشو ممبران ها CIP

error: حقوق برای \"آب رو پالایش پایدار\" محفوظ است