مواد شستشوی ممبران/CIP

در فرآیند سیستم های تصفیه آب، به دلیل عبور آب ورودی که مملو از آلاینده هایی نظیر:ذرات کلوئیدی،مواد غیرمحلول،مواد معدنی و … می باشند ازممبران ها با گذشت زمان باعث گرفتگی ممبران می شوند.
که این گرفتگی باعث کاهش راندمان آب تصفیه شده و یا کاهش دفع نمک و یا افزایش EC آب خروجی راه به همراه خواهد داشت.
با مشاهده یکی از عوامل ذکر شده زمان شستشوی ممبران ها فرا رسیده است .حال انتخاب مواد شستشو ممبران و نحوه انجام عملیات CIP،نیازمند دانش فنی روز و تجربه کافی می باشد.
یادآور می شویم که فواصل زمانی مورد نیاز عملیات CIP به شرایط بهره برداری و دمای آب ورودی سیستم تصفیه آب بستگی دارد.اما به شرط عادی بودن کلیه شرایط حاکم بر عملیات CIPزمان مناسب برای شستشوی ممبران ها هر 3 تا 12 ماه می باشد.در صورت نیاز مدا,م (به صورت ماهیانه)به انجام عملیات CIP بایستی سیستم پیش تصفیه قبل از سیستم تصفیه آب تعبیه گردد و در صورت وجود این سیستم ،باید نسبت به بازبینی آن اقدام گردد.
خاطر نشان می سازیم که عملیات CIP باید در زمانی انجام گردد که گرفتگی ممبران ها شدید نباشد و در صورت شدت وجود رسوب در ممبران ها امکان بازگشت به شرایط اولیه وجود نخواهد داشت.
شرکت آب رو پالایش پایداردر زمینه واردات مواد شستشوی ممبران CIPبا ترکیبات اسیدی و قلیایی فعالیت دارد.
کارشناسان ما جهت ارائه هرگونه مشاوره و خدمات و نیز ارائه دستورالعمل و مشخصات فنی مواد فوق آماده پاسخگویی می باشند.

error: حقوق برای \"آب رو پالایش پایدار\" محفوظ است