مواد ضدخوردگی

در دیگ های بخار به دلیل استفاده از آب های شهری که حاوی املاح و یا نمک هایی هستند ،پس از گذشت زمان این املاح باعث ایجاد رسوب می شوند، که این رسوب ته نشین شده در دیگ های بخار باعث کاهش راندمان انتقال حرارت و سرعت انتقال سیال در لوله های می شود.حال نیز برای جلوگیری از ایجاد این رسوب ها از مواد ضدخوردگی می توان استفاده نمود.
شرکت آب رو پالایش پایدار با اتکا بر دانش و تجربیات کادر فنی مواد ضد خوردگی بر پایه بهترین مواد اولیه را فرموله کرده است، که شامل طیف وسیعی از مواد می باشدکه به شرح ذیل است:
کارشناسان ما جهت ارائه هرگونه مشاوره و خدمات و نیز ارائه دستورالعمل و مشخصات فنی مواد فوق آماده پاسخگویی می باشند.

مشخصات فنی
نام محصول
نام محصول
کد محصول
حالت فیزیکی :مایع ،بی رنگPHمحلول 1% :4± 12 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
ممانعت کننده از تشکیل رسوب و خورندگی
SCALE & CORROSION INHIBITOR
200
حالت فیزیکی :مایع ،بی رنگ PHمحلول 1% :5± 2 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
ممانعت کننده از تشکیل رسوب و خورندگی در دیگ های بخار
SCALE & CORROSION INHIBITOR FOR BOILER WATER
201
حالت فیزیکی :مایع ،زرد کمرنگ PHمحلول 1% :کمتر از 2 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
ممانعت کننده از تشکیل رسوب و خورندگی در سیستم های حرارتی
SCALE & CORROSION INHIBITOR FOR THERMAL SYSTEMS
203
حالت فیزیکی :مایع ،بی رنگ PHمحلول 1% :10-9.5 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
ممانعت کننده از خورندگی در آب کندانس
CORROSION INHIBITOR FOR CONDENSATE
204
حالت فیزیکی :مایع ،بی رنگ PHمحلول 1% :10.5تا 11.5 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
خنثی کننده سیستم بعد از رسوب زدایی
NEUTRALIZER/PASSIVATOR
205
حالت فیزیکی :مایع زرد رنگ PHمحلول 1% :0.2± 1.4 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول.درصد اسدیته:30-28%
رسوب زدا
DESCALER
300
حالت فیزیکی :پودر سفید بی رنگ PHمحلول 1% :0.2± 1.4حداکثر انحلال در آب : 20%
رسوب زدا
DESCALER
301
حالت فیزیکی :مایع ،بی رنگ (متمایل به زرد)PHمحلول 1% :0.2± 5 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
DISPERSANT FOR COOLING WATER
400
حالت فیزیکی :مایع ،بی رنگ PHمحلول 1% :0.3± 6.8حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
ممانعت کننده از تشکیل رسوب و خورندگی در برجهای خنک کننده
SCALE & CORROSION INHIBITOR FOR COOLING SYSTEMS
409
حالت فیزیکی :مایع ،زردرنگ PHمحلول 1% :12تا13 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
بازدارنده خوردگی در سیستم های حرارتی سیکل بسته
CORROSION INHIBITOR FOR CLOSED RECIRCULATING WATER SYSTEM
410
حالت فیزیکی :مایع ،بی رنگ PHمحلول 1% :0.5 ± 7 حداکثر انحلال در آب : کاملا محلول
ماده بایوساید و بایودیسپرسانت برجهای خنک کننده
BIOCIDE & BIODISPERSANT FOR COOLING SYSTEMS
500
error: حقوق برای \"آب رو پالایش پایدار\" محفوظ است