""

شرکت آب رو پالایش پایدار کلیه تجهیزات پکیج های تصفیه فاضلاب از جمله:پمپ لجن کش،بلوئر،دیفیوزر و مدیا و لاملا را به صورت مستقیم وارد می کند.

"