آنتی اسکالانت

فیتر های چین دار

پیش تصفیه آب ورودی به ساختمان

حضور در درهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب

شرکت آب رو پالایش پایدار مقدم شما میهمانان گرامی را در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب گرامی می دارد.
26 الی 29 آبان سال 1393
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن 35- غرفه 350.1